hřiště - v pozadí Sachrův hřeben

hřiště - v pozadí Sachrův hřeben